حالا همگان باور دارند تجارت از شکل سنتی خود خارج شده و با گسترش فضای دیجیتال وتغییر مراودات مالی و اقتصادی استفاده از فضای بظاهر مجازی ،اجتناب ناپذیر بنظر میرسد.در کنار شما هستیم با سابقه سالها فعالیت در بازار تهران و هدف ما علاوه بر فعالیتهای اقتصادی و فروش تجهیزات و لوازم عکاسی ،صدابرداری و نورپردازی،ایجاد بستر مناسب برای تبادل اطلاعات و آموزش در حوزه مذکور میباشد.امیدواریم با ما لذت یک خرید خوب را حس کنید و از دنیای نور و رنگ لذت ببرید.